body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

SEKTOR ZA RAZVOJ MALE PRIVREDE

Sektor za razvoj male privrede je temeljna organizacijska jedinica koja obavlja stručne, analitičke, operativne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata iz oblasti privrednog razvoja, standarda kvaliteta, ulaganja kapitala u okviru svoje nadležnosti i to vezane za strategiju razvoja kantona i upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj Kantona, a posebno; poslove istraživanja, predlaganje i praćenje mjera poticanja privrednog razvoja Kantona; praćenje primjene zakonskih propisa iz oblasti privrednog razvoja, saradnja u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu oblast, učestvuje u radu radnih grupa na kreiranju mjera privrednog razvoja, uspostavlja i razvija saradnju s Razvojnim agencijama, prezentira mogućnosti potencijalnim ulagačima u privredni razvoj Kantona, sarađuje u izradi baze podataka o stepenu privredne razvijenosti kantona,  predlaže razvojne programe i projekte i implementira projekte od značaja za Kanton, sarađuje sa  Federacijom BiH kao i jedinicama lokalne samouprave, obavlja i druge poslove od značaj za strategiju privrednog razvoja Kantona i vrši i druge poslove iz djelokruga  Sektora, koordiniranje u pripremi kantonalnih razvojnih strategija; koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđivanja prioritetnih programa i projekata u Kantonu na temelju metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija; dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija; praćenje i izvještavanje o implementaciji projekata na nivou Kantona i općina na osnovu metodologije koju, uz saglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo finansija; saradnja s DCU, organizacionim jedinicama uspostavljenim  u Federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama; svi naprijed navedeni poslovi u vezi s ulaganjima s aspekta koncesija i drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u Federaciji.

 

  
Posljednje vijesti

.
.
25.04.2023.
Šibonjić i Laketić razgovarali o saradnji i zajedničkim projektima
.
.
03.04.2023.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama na Nacrt Strateške platforme 2023.-2027.
.
.
31.03.2023.
Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK 2023.-2027.
.
.
15.02.2023.
Izvještaji o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2022. godine
.
.
10.01.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana