body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

SEKTOR INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA - OPIS POSLOVA

Sektor industrije, energetike i rudarstva kao temeljna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja  upravne, normativne, stručne,  i administrativne poslove vezane za  energetiku, industriju i rudarstvo i ostale poslove iz svojeg djelokruga, te izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti a posebno; praćenje ostvarenja energetske bilanse; raspodjela i distribucija energije; brine se o korištenju prirodnih bogatstava; učestvuje u utvrđivanju globalne strategije razvoja energetike u Kantonu; praćenje novih dostignuća u oblasti proizvodnje energije, kao i mogućnosti korištenja, učestvuje u izgradnji, korištenju i održavanju energetskih objekata i postrojenja; aktivnosti na provođenju postupaka dodijele koncesija iz oblasti rudarstva, izgradnje energetskih objekata i postrojenja, proučava uslove poslovanja i položaja privrednih društava; organizuje privrednu saradnju sa inostranstvom, poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenje, izrada i praćenje provedbe istraživačkih projekata iz svoje nadležnosti, predlaže mjere za poboljšanje uslova rada u industriji; učestvuje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti industrije; naročito prati mogućnost potencijalnog razvoja metalne i elektro industrije, prehrambene, tekstilne, kože i obuće, građevinskog materijala i nemetala, drvne i grafitne industrije; korištenju kapaciteta, moderniziranju i promidžbi tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije; vođenje evidencije, dokumenata preduzeća koji istražuju i koriste prirodna bogatstva skladno Zakonu o koncesijama i zakonima o geološkim istraživanjima i rudarstvu, edukaciji kadrova; stručna pomoć nadležnim općinskim organima u izradi planova i evidencija istraženih prostora i eksploatacijskih polja; daje mišljenja u programima mjera za zaštitu okoline; brine o primjeni mjera i instrumenata za razvitak ove oblasti, ostale poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

  
Posljednje vijesti

.
.
25.04.2023.
Šibonjić i Laketić razgovarali o saradnji i zajedničkim projektima
.
.
03.04.2023.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama na Nacrt Strateške platforme 2023.-2027.
.
.
31.03.2023.
Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK 2023.-2027.
.
.
15.02.2023.
Izvještaji o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2022. godine
.
.
10.01.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana