body { margin:0px; } Ministarstvo privrede HNK WOWSlider generated by WOWSlider.com

EU PROJEKTI

.02.12.2019.

PROJEKT BACAR – U Kaštelima otvoren Centar za podršku klasterima
.

Od 27.11.2019. godine do  29.11.2019. godine preko 40 predstavnika prekograničnih mreža klastera sektora turizma, lokalne hrane i kreativnih industrija iz HR, BiH i CG su sudjelovali na zajedničkom klaster forumu i svečanom otvaranju Centra za podršku za klasterima u Kaštelima.

.21.11.2019.

PROJEKT BACAR - Održana radionica o mogućnostima financiranja iz EU fondova
.

Dana 6. i 7.11.201.godine u Trebinju, u hotelu Leotar, je održana dvodnevna radionica na temu  „EU FONDOVI – mogućnost financiranja u sektorima turizma, lokalne hrane i kreativnih industrija“ u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.

.18.04.2019.

Učešće projekta BACAR na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2019 i priznanje za najuspješniji nastup
.

Uprava Mostarskog sajma 2019. dodijelila je Ministarstvu privrede HNK/Ž - za projekat BACAR - priznanje za najuspješniji nastup.

.09.04.2019.

Projekt BACAR na Mostarskom sajmu, 09-13.04.2019.
.

U sklopu implementacije projekta "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskoj regiji" - BACAR, partneri u implementaciji projekta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizuju učešće članica prekograničnih mreža klastera turizma, lokalne hrane i kreativne industrije na Međunarodnom gospodarskom sajmu u Mostaru od 09.-13.04.2019.

.15.02.2019.

Projekt BACAR - Održana prekogranična radionica
.

Dana 30. i 31. siječnja 2019. godine u hotelu SL Industry uTrebinju, je održana prekogranična radionica na temu „Promocija i Marketing“, organizirana za sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.

.06.12.2018.

Projekt BACAR - Studijska posjeta Novom Sadu
.

U okviru realizacije projekta ”Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu-BACAR” koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020, nedavno je organizovana studijska posjeta klasterima kreativne industrije u Beogradu i Novom Sadu.

.22.11.2018.

Projekt BACAR - Održana radionica na temu 'Biznis i kreativna industrija'
.

Dana 15. i 16. studenoga 2018. godine u Mostaru je održana radionica na temu „Biznis i Kreativna industrija“, organizirana za sektor kreativne industrije u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.

.08.11.2018.

Projekt BACAR - Održane radionice na temu ''Razvoj poslovnog modela'' i ''Lanac vrijednosti lokalne hrane''
.

Dana  29. i 30.10.2018. godine u Centru za podršku klasterima na Buni, su održane dvodnevne radionice na temu „Razvoj poslovnog modela“  i  „Lanac vrijednosti lokalne  hrane“, organizirane za sektor lokalne hrane i sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.

.08.11.2018.

Projekt BACAR - Održano studijsko putovanje u Istru i Sjevernu Italiju
.

Od 15.10. do 19.10.2018. godine održano je studijsko putovanje u Istru i Sjevernu Italiju organizirano kroz projekt BACAR.
Putovanje je bilo zajedničko za sudionike iz sve tri države obuhvaćene projektom (Hrvatske, Crne Gore i  Bosne i Hercegovine) i to prvenstveno za predstavnike sektora turizma.

.08.11.2018.

Projekt BACAR - Održana radionica na temu poslovne vještine
.

Dana  27. i 28.09.2018. godine u Mostaru, održana je radionica na temu ''Poslovne vještine'', organizirana u sklopu projekta ''Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu''- BACAR.

.30.08.2018.

Projekt BACAR - Održana radionica na temu klasterskog rada, sektor lokalne hrane i sektor turizma u Mostaru
.

Dana 29. i 30.08.2018.godine u Mostaru, u Intera TP, su održane radionice na temu klasterskog rada, organizirane za sektor lokalne hrane i sektor turizma u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“- BACAR.

.24.07.2018.

Projekt BACAR - Održana radionica na temu klasterskog rada za sektor kreativne industrije
.

Dana  23. i 24.07.2018.godine u Mostaru, u hotelu „City“, je održana radionica na temu klasterskog rada, organizirana za sektor kreativne industrije u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom  regionu“- BACAR.

.18.06.2018.

PROJEKT BACAR - Održan 3. redovni sastanak projektnih partnera u Mostaru
.

Dana 12.6.2018.godine u Mostaru je održan treći redovni sastanak projektnih partnera na projektu BACAR.
Navadeni sastanak je održan kao redovna aktivnosti, ali kao i vezana aktivnost za 13. I 14.6. - otvaranje Centra za podršku klasterima na Buni i  Konferencije – Klasterizacija kao ključ  konkurentnosti  u sklopu koje je održan i prvi prekogranični klaster forum sastanak  klasterskih grupa unutar projekta BACAR.

.18.06.2018.

PROJEKT BACAR - otvoren centar na Buni i održana Konferencija
.

Dana 13.6.2018. godine, na Buni pored Mostara u prostorijama nekadašnjeg Doma kulture Buna svečano su otvoreni  Centar za posjetitelje i  Centar za podršku klasterima.
Centar za posjetitelje je rekonstruiran i opremljen kroz financiranje iz projekta HERA u sklopu Programa IPA Adriatic 2007-2013, a na kojem je partner bio Grad Mostar.

.06.06.2018.

Projekt BACAR - najava događaja – 13.6.2018. I 14.6.2018.
.

Tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva privrede HNK  sudjeluje kao suorganizator u organizaciji konferencije klastera "Klasterizacija kao ključ konkurentnosti". Po prvi put u Bosni i Hercegovini, u Mostaru, u dvoranama INTERA Tehnološkog Parka organizatori su se potrudili dovesti stručnjake za klasterizaciju iz naše okoline i iz Europe. 

.06.06.2018.

Projekt BACAR - najava događaja – 13.6.2018.
.

Tim za implementaciju projekta HERA Grada Mostar i Tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva privrede HNK  organiziraju svečano otvaranje
Centra za posjetitelje- Visitor Center i Centra za podršku klasterima - Cluster Support Center na Buni (nekadašnji Kulturni dom), dana 13.6.2018. godine, s početkom u 9.30 sati.

.06.06.2018.

Projekt BACAR - uspješno održana radionica za privatni, javni i nevladin sektor
.

U ponedjeljak, 4.6.2018. godine, u Mostaru je održana radionica za privatni, javni i nevladin sektor –prezentacija projekta BACAR i prednosti klasterizacije, a koju je organizirao tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva gospodarstva HNŽ u suradnji s ekspertima angažiranim na projektu. Radionica je održana u prostorijama Hotela Mostar i okupila je preko 50 predstavnika sektora turizma, kreativne industrije, lokalne hrane, javne uprave i nevladinih organizacija, od kojih će većina biti uključena i u daljnje aktivnosti projekta.

.18.04.2018.

Drugi vanredni sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR
.

U petak, 13.4.2018. godine, u Mostaru je održan drugi vanredni sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR. Sastanak je održan u prostorijama Ministarstva gospodarstva HNŽ, jednog od partnera na projektu.
Projektni partneri su ovom prilikom razgovarali o sljedećim temama:
-Implementacija aktivnosti projekta vezanih za klasterizaciju u sektoru turizma, krativne industrije i lokalne hrane (uloga ključnih eksperata i koordinacija s pomoćnim ekspertima na svakom području)
- Implementacija aktivnosti vezanih za Centar za podršku klastera, posebno za Centar na Buni koji se planira otvoriti 13.6.2018.

.05.03.2018.

''Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu'' - BACAR
.

U gradu Kaštela je 27. i 28. februara 2018. godine održan Drugi redovni partnerski sastanak u okviru projekta BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu), u kojem je Ministarstvo privrede HNK partner.
Tom prilikom diskutovalo se o osnovnim izazovima i upravljanju rizikom na implementaciji projekta, konceptu klastertizacije sa fokusom na privatni sektor, te o optimalnom načinu uključivanja ciljnih grupa u taj proces, kao i planu za sljedećih 6 mjeseci implementacije.
U okviru drugog radnog dana u dvorcu Vitturi organizovana je konferencija za medije, na kojoj je predstavljen projekat BACAR.

.23.03.2018.

Poništenje dijela postupka javne nabavke opreme

Naziv ugovora:
Nabavka oprema za Srednju tekstilnu i poljoprivrednu školu u Mostaru
Lot 1: Nabavka opreme za poljoprivredni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. lot-a: 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot1;
Lot 2: Nabavka opreme za frizerski kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot2;
Lot 3: Nabavka opreme za tekstilni kabinet prema specifikaciji u tenderskom dosijeu, ref. br. 2017HR-BA-ME125/MPHNK-04lot3

.05.03.2018.

''Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu'' - BACAR
.

U gradu Kaštela je 27. i 28. februara 2018. godine održan Drugi redovni partnerski sastanak u okviru projekta BACAR (Bolji pristup razvoju: klasteri i konkurentnost – umrežavanje u jadranskom regionu), u kojem je Ministarstvo privrede HNK partner.
Tom prilikom diskutovalo se o osnovnim izazovima i upravljanju rizikom na implementaciji projekta, konceptu klastertizacije sa fokusom na privatni sektor, te o optimalnom načinu uključivanja ciljnih grupa u taj proces, kao i planu za sljedećih 6 mjeseci implementacije.

.16.10.2017.

Plan javnih nabavki tokom implementacije projekta BACAR

Ministarstvo privrede HNK objavljuje PLAN JAVNIH NABAVKI koje će biti provedene tokom implementacije Projekta BACAR „Bolji pristup rastu - klasteri i konkurentnost - umrežavanje u Jadranskoj regiji“ ugovorenog u okviru Interreg IPA trilateralnog Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. (IPA II) po Ugovoru o sufinanciranju broj: 2017HR-BA-ME125. Javne nabavke se provode u skladu sa Programskim pravilima (EU PRAG 2016 dostupno na https://ec.europa.eu)
Plan možete pogledati ovdje.

.07.09.2017.

Prvi sastanak prestavnika partnera u pojektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR
.

Prvi sastanak predstavnika partnera u projektu „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu“ - BACAR održan je u Kotoru 24. i 25.08.2017. godine.
Partneri projekta čiji je opšti cilj „jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u sledećim oblastima: kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja'' su: Opština Kotor kao vodeći partner, Privredna komora Crne Gore, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredna komora Republike Srpske-Područna privredna komora Trebinje.


 
Posljednje vijesti

.
.
25.04.2023.
Šibonjić i Laketić razgovarali o saradnji i zajedničkim projektima
.
.
03.04.2023.
Poziv za učešće u javnim konsultacijama na Nacrt Strateške platforme 2023.-2027.
.
.
31.03.2023.
Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK 2023.-2027.
.
.
15.02.2023.
Izvještaji o utrošku sredstava po Javnom pozivu 2022. godine
.
.
10.01.2023.
Obavještenje za korisnike poticajnih sredstava Ministarstva privrede za 2022. godinu
.
 
 
         
  Naslovna
Javni konkursi
Pitanja i odgovori
Arhiva vijesti
Kontakt

Linkovi
Ministarstvo
Djelokrug i osnovni dokumenti
Šema organizacije
Ministar
Savjetnik ministra
Sektori u ministarstvu
Kabinet ministarstva
Sektor za razvoj male privrede
Sektor industrije, energetike i rudarstva
Sektor poduzetništva i obrta
Inspektorat
Zakonska regulativa
Zakoni
Dokumenti
Pravilnici
Ostala preuzimanja

         
.
Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona
Copyright 2014 | Sva prava pridržana